מידע רפואי

שים לב: מחלקת המדינה אינה נושאת באחריות או באחריות ליכולתם המקצועית או למוניטין שלהם או לאיכות השירותים המסופקים על ידי הישויות או הפרטים ששמם מופיע ברשימות שלהלן. ההכללה ברשימה זו היא בשום אופן לא אישור על ידי המחלקה או הממשל האמריקני. השמות מופיעים בסדר אלפביתי, ולסדר שבו הם מופיעים אין כל משמעות אחרת. המידע ברשימה מסופק ישירות על ידי ספקי השירות המקומי; אין באפשרות המחלקה לערוב למידע זה.

רשימת מידע רפואי (PDF 268 KB), הכוללת רופאים, מרפאות, בתי מרקחת ובתי חולים