טפסים

דרכונים

לקבלת שירותי דרכון, ניתן לגשת ישירות לטפסים הבאים, או לעקוב אחר הקישור הבא המוביל לאתר האינטרנט שלבקשת דרכון ממחלקת המדינה, המציע "מדריך צעד-אחר-צעד" המסייע במילוי טופס הבקשה להנפקת דרכון. אנא קראו היטב את סעיף דרכונים באתר הקונסוליה הכללית בירושלים כדי לוודא שאתם משתמשים בטופס הנכון. כדי להגיע לטפסיי הנפקת דרכון אנא עקבו אחר הקישורים הבאים:

טופס זה חייב להיות חתום על ידי נוטריון או פקיד הקונסוליה. ההורה החותם חייב לספק עותק של הדרכון או תמונת תעודת הזהות הנוכחיים שלו. גם בעת מילוי טופס זה, הקונסוליה האמריקנית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מההורה החותם להופיע באופן אישי.