בקש דרכון חירום

דרכוני חירום

דרכוני חירום בעלי תוקף מוגבל מונפקים רק כאשר זמני הביצוע הסטנדרטיים של התהליך יגרמו למבקש הבקשה מצוקה רפואית, אישית, כלכלית, או מצוקה אחרת. אם אתה זקוק לדרכון עבור נסיעת חירום, אנא עקוב אחר ההוראות הבאות:

  1. אנא בדוק באתר האינטרנט שלנו לתיאום פגישות אם ישנה פגישה זמינה להנפקת דרכון לפני מועד נסיעתך. אנחנו יכולים להנפיק דרכון חירום באותו היום בתנאי שתביא לפגישתך הוכחה למצב החירום.
  2. אם אין אף פגישה זמינה לפני מועד נסיעתך, אנא שלח דואר אלקטרוני לכתובת jerusalemacs@state.gov כדי לבקש פגישת חירום. יש לכתוב "מצב חירום" בשורת הנושא כדי להבטיח שהתגובה תהיה בזמן ולציין מהו אופיו של מצב החירום ומועד הנסיעה המוצע. תיבת דוא"ל זו נמצאת תחת בקרה בין השעות 8:30-15:30, בימים שני-שישי, למעט חגים אמריקנים וחגים מקומיים.
  3. מי שנמצא במצבי חירום קיצוניים ואינם מסוגלים להשלים את שלבים 1 ו-2 לעיל, צריכים להתייצב במחלקה הקונסולרית בשעה 8:00 בבוקר בימי העבודה הרגילים. אנא הביאו את כל המסמכים לגבי מצב החירום שלכם.

 משך התהליך

הנפקה ביום הגשת הבקשה אפשרית עבור בקשות ברורות שמולאו היטב. עם זאת, בחלק מהמקרים ייתכן שנידרש להפנות את התיק שלך לעיונה של מחלקת המדינה.

הליך הגשת הבקשה

הדרישות להגשת בקשה לדרכוני חירום, כולל העלויות הכרוכות בכך, זהות לאלו של דרכונים בעלי תוקף מלא. ההבדל היחיד הוא ששירות  שליחים אינו זמין. לקבלת הנחיות על אודות הטפסים, האגרות והמסמכים הדרושים לצורך הנפקת הדרכון שלך, אנא בחר בקטגורית שירותי הדרכון המתאימה בתפריט הנמצא בצדו הימני של דף זה.

החלפת דרכון חירום המוגבל בתוקפו

אנו ממליצים לך להחליף בהקדם   האפשרי את דרכון החירום בעל התוקף המוגבל בדרכון חדש בעל תוקף מלא. אם תעשה זאת בתוך שנה מהנפקת דרכון החירום, לא תחויב בתשלום על הגשת בקשה לדרכון נוסף. הנהלים להחלפת דרכון חירום נמצאים כאן.