אגרות

כנדרש בחוק, לא נוכל לטפל בבקשתכם אלא לאחר קבלת התשלום הנדרש במלואו אצל קופאי המחלקה.  כל העמלות אינן ניתנות להחזר.  אפשר לשלם בדולרים או בשקלים לפי שער החליפין הקונסולרי הנוכחי.  ניתן לשלם במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאה בנקאית.  שטרות כסף קרועים או פגומים לא יתקבלו.  אנו מקבלים כרטיסי אשראי של ויזה, מאסטרכארד, אמריקן אקספרס, נובוס/דיסקובר, דיינרס, וכרטיסי רכישה של ויזה או מאסטרכארד.  המחאה בנקאית דולרית תתקבל אך רק מבנק אמריקאי, המחאות אישיות בדולרים לא יאושרו.

כדי לחשב מחיר שירות קונסולרי בשקלים, הכפילו את הסכום הרשום מטה בשער החליפין הנוכחי.  אם אתם משלמים בהמחאה בנקאית שקלית עם סכום שגוי ביום הגשת הבקשה, לא נוכל לקבלה.

לתשומת לב, אם אינכם מביאים העתקים של מסמכים לשירות המבוקש, נוכל לעשות זאת עבורכם תמורת דולר אחד לעמוד (ראו הטבלה בהמשך)

135.00$

דרכון לבגיר (טופס  DS-11)

105.00$

דרכון לקטין (טופס DS-11)

110.00$

חידוש דרכון בגיר (טופס DS-82)

82.00$

תוספת דפים לדרכון

30.00$

כרטיס דרכון (Passport Card) עם דרכון, בגיר – (ז"א יחד עם בקשה לדרכון)

15.00$

כרטיס דרכון(ז"א יחד עם בקשה לדרכון) (Passport Card) עם דרכון, קטין  –

30.00$

כרטיס דרכון בלבד (Passport Card), בגיר

40.00$

כרטיס דרכון בלבד (Passport Card), קטין

100.00$

רישום לידה בחו"ל

2350.00$

ויתור על אזרחות אמריקאית

150.00$

חיפוש תיק (מידע)

200.00$ + הוצאות

קבורה/משלוח לקבורה בחו"ל של אדם שאינו אזרח אמריקאי

50.00$

אישור נוטריוני, העתק מורשה, אימות מסמך וסעיפים מרשומות משרד החוץ

2275.00$

עיבוד מכתב בקשה מבית משפט (Letters Rogatory) וחוק חסינות ריבונות זרה (FSIA)

לקיחת תצהירים או ביצוע מינויים:

1283.00$

תכנון וביצוע תצהירים

309.00$ לשעה + הוצאות

נוכחות או לקיחת תצהיר

231.00$ לשעה + הוצאות

השבעת עדים

231.00$ לשעה + הוצאות

ניהול תצהיר טלפוני

415.00$

אספקת חותמת ואישור

135.00$

עלות זמן קונסולרי (לשעה)

1.00$

צילום מסמך