אשרות

כל שירותי הויזה חינם זמינים בשגרירות ארה"ב בירושלים. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובתhttps://il.usembassy.gov/visas/.